Bia Duvel Tripel Hop Citra – 6,66% – Golden Ale Chai 330ml

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu :

1,247,000 

Mã: BB2100,1110,1860,LGICT Danh mục:

Mã sản phẩm:
BB-2100,1110,1860,LGI-CT
/
Ngày đăng
29-11-2023 11:30

admin